Śladami Karola Wojtyły

oferta dla seniorów

Karol Wojtyła bywał wielokrotnie w Bieszczadach. Szczególnie ukochał sobie Komańczę, która była na stałe związana z postacią Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest wiele miejsc, gdzie stopy Jana Pawła II stanęły w Bieszczadach. Odwiedził nie tylko Komańczę czy Jeziorka Duszatyńskie, bywał także w Zagórzu, Ustrzykach Dolnych czy Cisnej. Wędrował po Połoninach zdobywając Dach Bieszczadów – Tarnicę. Dziś na szczycie znajduje się Krzyż Papieski.

PROGRAM:

  • Spotkanie z przewodnikiem w ośrodku

  • Przejazd uczestników do Zagórza i spacer na największe ruiny KLASZTORU KARMEITÓW BOSYCH (trasa 1km). Na szczycie znajdują się ogrody oraz wieża widokowa, skąd rozpościera się widok na Dolinę Osławy

  • SZCZAWNE, wizyta w cerkwi prawosławnej, przybliżenie budowy Ikonostasu

  • KOMAŃCZA, wizyta w Klasztorze Sióstr Nazaretanek, gdzie był przetrzymywany Kardynał Wyszyński.

  • Wizyta w Pracowni Darii Boiwki, gdzie można obejrzeć stroje Bojkowskie

  • Przejazd uczestników do Osławicy, wizyta w Bacówce, gdzie można zakupić sery

  • Cisna, stolica ZAKAPIORÓW. Czas wolny na regionalny posiłek, zakup pamiątek

  • Powrót do ośrodka na obiadokolację

Koszt:
wycieczka wyceniana indywidualnie

Zobacz też

pozostałe wycieczki dla seniorów

Galeria

Facebook

X