Stowarzyszenie „Eko-Karpaty” realizuje zadanie publiczne pn. „Wspólnie ocalmy od zapomnienia”

Stowarzyszenie „Eko-Karpaty” realizuje zadanie publiczne pn. „Wspólnie ocalmy od zapomnienia”, w ramach którego zostanie zrealizowanych 6 bezpłatnych wycieczek Szlakiem Architektury Drewnianej.

Zadanie ma na celu zwiększenie ruchu turystycznego w obiektach należących do Szlaku Architektury Drewnianej, ich promocję, a także integrację branży turystycznej, zwłaszcza przewodników w województwie podkarpackim.

Ponadto w ramach tego zadania zostanie udostępnione 3 programy wycieczek do bezpłatnego wykorzystania:
Program I  |  Program II  |  Program III

Facebook

X