Dotacje UE

ue_banner

Biuro Podróży DZIKIE BIESZCZADY Jakub Wałachowski realizuje projekt pn. „Wdrożenie nowego produktu turystycznego przez Biuro Podróży DZIKIE BIESZCZADY Jakub Wałachowski” nr RPPK.01.04.01-18-0009/18-00 współfinansowany z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr I RPO WP 2014-2020.

Celem projektu jest budowa dziesięciu budynków rekreacji indywidualnej oraz wiaty z zapleczem socjalnym.

Wartość projektu: 3 250 890,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 798 329,99 PLN

Opis projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności Biura Podróży DZIKIE BIESZCZADY poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego w skali kraju kompleksowego pakietu pobytowego z połączeniem edukacji nieformalnej w warunkach naturalnych poprzez realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu i wyposażeniu Osady Podróżnika. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 1. Budowę i wyposażenie 10 domków oraz wiaty z zapleczem sanitarnym 2. Zwiększenie zatrudnienia.
Bezpośrednim wynikiem realizacji przedsięwzięcia w przedstawionym powyżej zakresie będzie wzbogacenie infrastruktury pozostającej w dyspozycji Wnioskodawcy o: obiekt noclegowy – Osadę Podróżnika, składającej się z 10 domków i wiaty z zapleczem sanitarnym, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. studnią wierconą (głębinowa) oraz przydomową oczyszczalnią ścieków i 10 miejscami postojowymi. Nowy produkt skierowany jest do kilku grup odbiorców – dzieci i młodzieży (w ramach zielonych szkół), grup osób dorosłych, a także rodzin z dziećmi. Realizacja projektu w znaczący sposób uatrakcyjni podkarpacki rynek usług turystycznych, powstała Osada Podróżnika, nie tylko w sposób minimalny oddziałującej na otoczenie, ale także korzystającej z lokalnych zasobów – np. dostawców nieprzetworzonej żywności pochodzących z ekologicznych gospodarstw lokalnych prowadzonych przez mieszkańców wsi Hoczew, a także przyciągającego nowych turystów zainteresowanych wspieraniem lokalnej społeczności korzystnie wpłynie na sytuację gospodarczą w gminie Lesko i całym powiecie leskim. Bezpośrednio wpływ ten nastąpi także w związku ze stworzeniem 1 nowego etatu. Co więcej – jako jedyna tego rodzaju inwestycja na terenie województwa, a także Bieszczad – nowoczesna Osada Podróżnika i jego innowacyjna oferta stanie się kolejną atrakcją turystyczną przyciągającą w ten turystyczny region województwa nowych klientów bez uszczerbku dla jego walorów przyrodniczych.

Facebook

X