Dotacje UE

Biuro Podróży Dzikie Bieszczady realizuje projekt pn. „Wdrożenie nowego produktu turystycznego przez Biuro Podróży DZIKIE BIESZCZADY Jakub Wałachowski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP

Cel projektu:
– Budowa dziesięciu budynków rekreacji indywidualnej oraz wiaty z zapleczem socjalnym
– budowa biologicznej oczyszczalni ścieków
– budowa studni głębinowej

Biuro Podróży Dzikie Bieszczady Jakub Wałachowski
Nowosiółki 30, 38-604 Hoczew
ogłasza postępowanie ofertowe, nr 1,2,3/2019

WNIOSEK NR RPPK.01.04.01-IZ.00-18-004/18
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,
Typ projektu: Rozwój MŚP

 

Dokumentacja przetargowa:

1. Budowa dziesięciu budynków rekreacji indywidualnej oraz wiaty z zapleczem socjalnym:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17502

2. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17503

3. Budowa studni głębinowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17504

 

[opublikowano dn. 26.04.2019r.]

Facebook

X